Lärargärningens kultur och struktur

Undervisning och kvalitet i skolan

Om skolforskning med elevens lärande i centrum
Välkommen! Mitt namn är Fredrik Feke Norman och det är jag som driver Didaktiska laboratoriet.

Didaktiska laboratoriet erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar inom pedagogik, ledarskap, och kvalitetsutveckling.

Mitt arbete kännetecknas av förankring i pedagogisk forskning, ett varmt bemötande samt både ett lärar- och skolledningsperspektiv.

FacebookYouTubeLink